הפניית המועמד שנמצא מתאים – לראיון בחברה המגייסת

הפניית המועמד שנמצא מתאים – לראיון בחברה המגייסת